Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 35 05 Fax 62 51 43 35
info@langel...

Organisationen bag Turist - og Erhvervsforeningen Langland
Administrationen og forvaltningen af foreningens mange aktiviteter varetages af en dynamisk og velfungerende organisationen, som i teamwork - og dermed tæt dialog - løfter opgaverne på professionel vis med udgangspunkt i foreningens vision og målsætning.

Formål
Foreningens vedtægtsmæssige formål er at fremme turist- og erhvervsudviklingen på Langeland. Den fremstår som initiativtager, koordinator og inspirator samt konkret udøvende praktiker og repræsentant for turismen og det øvrige erhverv på øen og eksternt.

Historie for Turist - og Erhvervsforeningen Langeland
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland afholdt stiftende generalforsamling i januar 2002 med udgangspunkt i et idégrundlag byggende på at skabe en ny og handlekraftig forening med bred opbakning til at kunne arbejde for - og sikre - en samlet indsats for hele Langelands turisme og øvrige erhverv. Foreningens første arbejdsområder blev åbningen af Turist- og Erhvervskontoret, ansættelse af personale og udgivelsen af Langeland Guiden.

TURISMESTRATEGI - Turist- og Erhvervsforeningen

TURISMESTATEGI - Langeland Kommune

VEDTÆGTER (pdf)

MEDLEMSKAB AF TURIST- OG ERHVERVSFORENINGEN

Personale:
Direktør
Anne Mette Wandsøe
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 35 05 Fax 62 51 43 35
E-mail: amw@langela...

Daglig leder
Gitte Rahbek
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 35 03 Fax 62 51 43 35
E-mail: rahbek@lang...
(SoMe, www, regnskab, mm)

Kontorassistent
Heidi Karlsen
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 35 01 Fax 62 51 43 35
E-mail: heidi@lange...
(Presse, messer, kalender mm)

Kontorassistent
Maibritt Birk Westphal
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 35 04 Fax 62 51 35 05
E-mail: maibritt@la...

Erhverv/Iværksætteri
Preben Johansen
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 35 07 Fax 62 51 43 35
E-mail: preben@lang...
(Erhvervsnetværk, iværksætter mm)

Bestyrelse
Formand
Britta Andersen
Humble Bageri
Hovedgaden 15, 5932 Humble

Flemming Borst
Færgegårdens Camping / Spodsbjerg Camping
Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing

Dan Svenningsen
Boda Ejendomme A/S
Vestergade 2 C, 5700 Svendborg

Karina Stæhr
EDC Langeland
Østergade 41, 5900 Rudkøbing

Marlene Bremholm
Segway Langeland
Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær

Jesper Ansbæk
Privat medlem
Planken 20, 5900 Rudkøbing

Christian Ahlefeldt-Laurvig
Tranekær Slot
Slotsgade 84, 5953 Tranekær 

René Larsen (udpeget af Langeland Kommune)
Langeland Kommune, Kommunalbestyrelsen
Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Simon Risbjerg (observatør)
Simon Risbjerg El og Køl A/S
Ellehaven 4 A, 5900 Rudkøbing

Kim Behnfeld Jensen (observatør)
SuperBrugsen Rudkøbing
Ahlefeldtsgade 5, 5900 Rudkøbing

Del denne side