Langeland

Vandretur med Stti-vennerne - Korsebølle og Hellekiste

Kom med på en smuk vandretur ved Korsebølle. Undervejs fortæller Ulrik Bremhom og hellekisten Korsebølle Kohave. Turen starter for enden af Korsebøllevej, hvor vi parkerer bilerne på en nyslået græsmark lige nord for Korsebøllevej.

Søndag, den 18. juli kl. 10 kan du komme med på en vandretur. Turen starter for enden af Korsebøllevej, hvor vi parkerer bilerne på en nyslået græsmark lige nord for Korsebøllevej.

Korsebøllevej fører fra amtsvejen (rute 305), lige nord for Tranekær Slotsmølle, til Langelands vestkyst.

Vi går det lille stykke fra græsmarken, hvor vi har parkeret, til kysten ad Korsebøllevej, derefter mod nord langs stranden (delvist på Øhavsstien) til Emmerbølle, derefter tilbage ad Øhavsstien forbi Helletofte Strand til jordvejen mod Bregnegård, og mod øst ad jordvejen til Viehusene, så mod syd, og tilbage mod vest til Korsebølle Kohave ad Korsebøllevej, igennem Korsebølle Kohave ad Øhavsstien ned på stranden, mod syd langs stranden og tilbage til hvor vi har parkeret bilerne. Der er masser af muligheder for en kortere tur.


Høre om Hellekisten 

Vi laver vi et stop lige nord for Korsebølle Kohave ved en berømt hellekiste. Hellekister er fællesgrave fra den yngre stenalder. I denne hellekiste har man fundet knoglerne fra 10 mennesker. I 2019 var stedet på Slots- og Kulturstyrelsen Top 10 over de mest spændende arkæologiske fund.

Lodsejer og medlem af Sti-vennernes bestyrelse, Ulrik Bremholm, som bistod arkæologerne, vil fortælle om hellekisten.