Rudkøbing Vejle og Fredskov

Foto: Gitte Rahbek
Attraktioner
Naturområder
Rudkøbing Vejle og Fredskov
Adresse

5900 Rudkøbing

Kontakt
Rudkøbing Vejle var oprindelig en fjord. Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op, hvad især har haft betydning under storm og om vinteren. Fra efteråret 1995 er vandstanden i Vejlen blevet hævet. Herved bliver Vejlen en våd eng om sommeren og med lavvandede søer om vinteren. Det betyder at der er gode muligheder for at se f. eks. ænder og vadefugle. Forår og sommer f.eks. Rødben, viber og dobbeltbekkasin. Om vinteren ses gråand, pibeand og måske skeand.
Den gamle Fredskov på 3 HA er belvet udvidet med ca. 14 HA ny skov i 1991/1992. Det betyder at der er mulighed for ture både på den åbne Vejle og i læ i skoven.
Adresse

5900 Rudkøbing

Facilities

Afmærkede ruter

Sidst opdateret af
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland