SHORES Rudkøbing

NYHED: Kystpotentialet på Langeland og Strynø kan forløses

16.1.2023
Foto: Loop Architects

SHORES Langeland modtager endnu en bevilling. Kæmpe støtte fra Nordea-fonden betyder, at kystpotentialet på Langeland og Strynø kan forløses.

SHORES Langeland, Øhavets hotspot for vandaktiviteter, har netop modtaget 13.400.150,00 kr. fra Nordea-fonden. Bevillingen betyder, at projektet nu er fuldt finansieret og endeligt kan begynde processen henimod realisering af de fem faciliteter, samt fortsætte afviklingen af en masse aktiviteter. 

Ved etableringen af de fem faciliteter understøttes i alt 10 forskellige vandaktiviteter: Stand-up paddling, kajak, UV-jagt, dykning, sejlads, sauna, fiskeri, svømning samt wind- og kitesurfing. De fem 'spots' har fået de mundrette navne Springet, Loungen, Hytten, Boardwalken og Dækket, og er hver især udviklet til at imødekomme tilgængelighed og trygge rammer for alle, især hos børn og unge. På alle fem lokationer etableres desuden støttefaciliteter i form af bl.a. mobile toiletter, omklædnings- og grupperum.  

Med Nordea-fondens flotte støtte har projektaktørerne - Langeland Kommune og de mange frivillige -ramt en virkelig flot milepæl og dermed også kommet meget tættere på at gøre Langeland og Strynø til øhavets hotspot for vandaktiviteter. 

SHORES Bukkemose

Foto:Loop Architects

Tonni Hansen, borgmester på Langeland, udtaler om bevillingen fra Nordea-fonden: 
"Jeg er næsten tom for ord og det sker ellers sjældent. At Nordea-fonden kommer med så stor en bevilling, der samtidig betyder, at SHORES er fuldt finansieret, gør mig meget bevæget og gør at vi nu kan virkeliggøre det enorme potentiale, der er langs vores dejlige kyststrækninger i kommunen. Tusind tak til Nordea-fonden for den enormt flotte bevilling! "

Kysten på Langeland er meget varieret og kan derfor understøtte forskellige former for vandaktiviteter, alt efter hvor på kyststrækningen, du opholder dig. De fem lokationer langs kysten er nøje udvalgt, så de favner de forskellige vandaktiviteter samt giver foreninger, borgere, erhverv og turister en mulighed for at udvikle og benytte lige præcis dét område.  

De fem lokationer eller ’spots’ ligger fire forskellige steder: Bagenkop, Rudkøbing, Lohals og Bukkemose. 

”Projektet SHORES bidrager til at indfri Langelands potentiale for spots til vandaktiviteter, med nye muligheder for aktiviteter, fællesskaber og samarbejde langs kysten og på havet. Vi ser især en stor mulighed i at tilbyde børn og unge trygge fællesskaber, der sikrer, at de kommer godt på vej,” udtaler Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden 

SHORES Bagenkop

Foto:Loop Architects

Mere om projektet 
SHORES Langeland er et storstilet projekt, som har været i gang siden 2014. Projektet er blevet til af borgere som et vandprojekt i det gamle færgeleje i Bagenkop Havn og siden løftet op til et eksempelprojekt i Geopark Det Sydfynske Øhav, hvor Langeland Kommune nu aktivt arbejder for at indfri Langelands potentiale som Øhavets hotspot for vandaktiviteter. 

SHORES Langeland er skabt nedefra og energien i den fremgangsmåde er essentiel for et projekt som dette. Det er en proces, hvor hele øen er involveret, flere grupper, råd og sparringspartnere er med i udviklingen af SHORES Langeland.  
SHORES Langeland har indtil videre indgået 35 partnerskaber med kommercielle aktører og foreninger. 

SHORES Langelands faciliteter er tegnet af LOOP Architects. Langeland Kommune er bygherre og udvikler projektet. Finansieringen tilvejebringes af bevillinger fra Langeland Kommune (5,8 mio. kr.) og regionale udviklingsmidler fra finansloven (5 mio. kr.) Nordea-fonden 13.400.150 kr. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 6,859 mio. kr. Den A.P. Møllerske Støttefond støtter med 5 mio. kr. Projektet har et samlet budget på ca. 30.000.000 kr.  

Erling Bonnesen, folketingsmedlem for Venstre valgt i Svendborgkredsen, glæder sig over, at de 5 mio. kr. på finansloven har været med til at generere så stor en bevilling til Langeland: 
”Da jeg i sin tid fik SHORES på finansloven var det med et fokus på at fremtidssikre Langeland. Kysten har et enormt potentiale. Derfor blev det også skrevet ind i bevillingen på finansloven, at de 5 mio. kr. var betinget af, at der kunne findes 13.2 mio. kr. i ekstern finansiering. Det er mange penge, men også nødvendigt for at kunne løfte Langeland og opfylde potentialet. Det gør mig enormt glad at projektet nu er fuldt finansieret og så beviser det samtidig, at vi kan nå langt og få midlerne til at vokse når det rigtig mål bliver sat.” 

"SHORES Langeland er mere end de fem faciliteter, som etableres. Faciliteterne er essentielle, men det er også vigtigt, at folk forstår, at SHORES er mere end det. SHORES er også erhvervsfremme, det er sæsonudvidelse og det er bedre forhold og rammer for borgere og besøgende. Det er mulighed for læring til børn og unge, videreformidling af det farvand, der omkranser dem i det daglige. Vigtigst af alt er, at det er et lokalt forankret projekt, som er startet af ildsjæle.", siger Jørgen Nielsen formand for erhvervs-, kultur- og turismeudvalget i Langeland Kommune.

SHORES Lohals

Foto:Loop Architects

Ud af de 13.400.150 kr. fra Nordea-fonden er ca. 1.000.000 kr. afsat til aktiviteter. Dermed kan der skabes endnu mere liv og flere events langs kysten på Langeland og Strynø. 

Erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Jegind er også begejstret: ”Vi er enormt taknemlige for bidraget, der gør vi kan realisere faciliteterne, men også for den million vi nu får hen over de kommende 3 år til at skabe flere aktiviteter. Det er et helt ubeskriveligt boost af de muligheder vi har”.  

Læs dispositionsforslaget her og se mere på SHORES Langelands hjemmeside: www.shores-langeland.com 

SHORES Rudkøbing

Foto:Loop Architects