Grøn Energi

Energien på Langeland er grøn

Langeland er kendt for sin smukke grønne natur, hvad de færreste måske ved er, at energi på Langeland også er grøn. De mange vindmøller og solcellanlæg producerer på årsbasis så meget grøn el, at over 35 % kan eksporteres. Over 4000 langelandske husstande er tilsluttet et af øens fjernvarmeanlæg, som alle fyrer med grønne råstoffer som f.eks. halm, træflis og solens stråler.
Mange private husstande har investeret i solceller og solfangere, ligesom en del har jordvarme, mini- og husstandsvindmøller, træpillefyr, halmfyr og varmevekslere. Ud over disse private investeringer, har Langelands Elforsyning og varmeværkerne investeret over 100 millioner i grønne energiløsninger, herunder vindmøller, flis- og solfangeranlæg.

Kommunen har desuden en affaldsplan for de næste 10 år som, når målet er nået, bidrager med en reduktion af den samlede CO2 udledning på ca. 5200 ton CO2 pr. år. Planen indeholder blandt andet mål for genanvendelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald, genanvendelse af papir, glas, pap m.m. og en plan for nedbringelse af husholdningsaffald, ved at udlåne kompostbeholdere til øens beboere.

Del denne side

Naturen

Det er skønt at opholde sig udenfor

Tag til stranden

Langeland har 141 km kyst