Feriepark Langeland

Feriepark Langeland - God adgang

Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Tilgængelighedsmærket

Feriepark Langeland er registreret som ”Danmarks mest handicapvenlige campingplads”.

Det betyder at pladsen har 4 handicaphytter, 2 handicapvenlige hytter med ramper til terrasse, fast belægning til et udlejningstelt, samt 2 handicapbad/toiletter og et toilet.

Der er ramper, udjævninger, dørtrinskiler samt faste belægninger til faciliteter.

Faciliteterne er tilgængelighedsmærket for 7 handicapgrupper - se yderligere på www.godadgang.dk.

Fra handicapparkeringspladsen er der fast underlag til stranden, hvor der er udlagt kørefaste måtter over sandet til stranden, der giver badeadgang for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Campingpladsen stiller sine handicaptoiletter til rådighed for mennesker med funktionsnedsættelse. Du kan også få udleveret nøgle til lån af 2 terrængående badestole – se www.godadgang.dk.

Stranden har ”Blåt Flag” og redningsudstyr. 

E-mail: info@emmerbolle.dk
Hjemmeside: www.emmerbolle.dk

Billeder af Feriepark Langeland
Download pdf

Billeder fra Emmerbølle Strand Camping

pdf / 399 kB