Langeland
Emmerbølle strand

Emmerbølle Strand God adgang

Feriepark Langeland - Emmerbølle Strand Camping 
Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Fra handicapparkeringspladsen er der fast underlag til stranden. Der er udlagt kørefaste måtter over sandet til badebroen. 

Stranden har ”Blåt Flag” og redningsudstyr. På campingpladsen er der opsat hjertestarter.

Campingpladsen stiller sine handicaptoiletter til rådighed for mennesker med funktionsnedsættelse.

E-mail: info@emmerbolle.dk
Hjemmeside: www.emmerbolle.dk
Tlf: 6259 1226